DCA – Chiến Lược An Toàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Tham Gia Vào Thị Trường Crypto

DCA - Chiến Lược An Toàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Tham Gia Vào Thị Trường Crypto | CryptoPremium.top

DCA (Dollar cost averaging) chiến lược dài hạn cho những HOLDER chân chính

🔹 DCA hay chiến lược trung bình giá là một chiến lược của các nhà đầu tư, nhất là đối với người mới . Trong đó, nguồn vốn được tách nhỏ và sử dụng vào những mốc thời gian khác nhau thay vì “tất tay” tại một thời điểm. Trong hầu hết trường hợp, các phần vốn được chia bằng nhau và thời gian rót vốn theo chu kỳ: hàng tuần, tháng hoặc quý,…

VD : Bạn mua 1 BTC giá 60,000 $

Giá BTC hiện tại 40,000 $

Bạn mua 1 BTC giá 40,000 $ nữa

Tổng bạn có 2 BTC và số tiền mua là 100,000 $ => giá mua 1 BTC của bạn chỉ còn là 50,000 $ => bạn đã trung bình giá BTC

Khi giá BTC lên 50,000 $ : 2 x 50,000 = 100,000 $ => bạn hòa vốn

Nếu BTC lên 60,000 $ : 2 x 60,000 = 120,000 $ => bạn lãi 20,000$

Các Cách Vận Dụng DCA :

1. Xu hướng giá tăng:

Trong trường hợp này, bạn hãy giảm số lượng coin mua mới để tối ưu vốn.

2. Xu hướng giá giảm:

Trong trường hợp này, bạn hãy tăng số lượng coin mua mới để tối ưu vốn.

3. Xu hướng giá đi ngang:

Với xu hướng giá đi ngang, bạn giữ nguyên số lượng coin mua mới để tối ưu vốn.

Vai Trò DCA Trong Đầu Tư :

🔹 Giúp việc đầu tư dễ thực hiện hơn

🔹 Nâng cao khả năng thích ứng trong đầu tư

🔹 Phù hợp với đầu tư dài hạn, nguồn vốn “nhỏ giọt”

Một Số Hạn Chế của DCA :

🔹 Không dành cho nhà đầu tư tham lam gấp thép

🔹 Chỉ thật sự hiệu quả khi thị trường có biến động mạnh

🔹 Mất thêm 1 vài khoảng phí

🔹 Tốn thời gian hơn với đầu tư tất tay

Thị trường vẫn còn đó còn tiền là còn cơ hội 💪💪💪

DCA – Chiến Lược An Toàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Tham Gia Vào Thị Trường Crypto
Chuyển lên trên